EVENEMENT

O dolce nocte

Over de Venetiaanse liefde

16/11/2022 8:00 PM

Museum Vleeshuis

Vleeshouwersstraat 38, 2000 Antwerp

O dolce nocte – Over de Venetiaanse liefde

Al eeuwenlang schrijft de mensheid liederen over de liefde, over haar gelukzaligheid en over haar rampspoed. In de Westerse geschiedenis kennen we de liefdesliedtraditie vanaf de befaamde troubadours tot en met de popliederen van vandaag.

In het 16de-eeuwse Italië ontstond een genre dat zich liet kenmerken door een enorme expressiviteit en stukken voortbracht die mensen tot tranen toe bewogen of tot hemels geluk voerden: het madrigaal. Dit genre zou in de loop van de 16de en 17de eeuw zo populair worden dat er zelfs bijna honderd verschillende drukken van madrigalenboeken zouden komen in de stad Antwerpen alleen.

De Vlaamse componist Adriaan Willaert (afkomstig uit Rumbeke) hielp niet enkel om het madrigaal tot het belangrijkste Italiaanse genre van de 16de eeuw te maken, maar lag ook aan de basis van de Venetiaanse school. Deze bracht componisten voort zoals Giaches de Wert (Bornem) en Cypriaan de Rore (Ronse), die op zijn beurt een enorme invloed had op Claudio Monteverdi. Alle drie zijn ze bekend door hun madrigalen.

In dit programma willen Delle Donne en KalAido een licht werpen op dit expressieve repertoire dat in onze contreien nog relatief onbekend is gebleven, ondanks zijn ontstaansgeschiedenis. Als uitgangspunt nemen ze de liefdesmadrigalen ontstaan uit de Venetiaanse school.

Samenwerking tussen Delle Donne en Kalaido

De samenwerking tussen het Delle Donne Consort en KalAido is het geesteskind van Frederike Van Lindt en Korneel Van Neste. Zij leerden elkaar kennen tijdens hun bachelorstudies aan LUCA School of Arts, Campus Lemmens, en werden verbonden door een gedeelde passie voor oude muziek. Beiden waren reeds actief bij een nieuw opgericht ensemble. Voor dit nieuwe project bundelen de twee ensembles hun krachten en neemt Korneel Van Neste de rol van artistiek leider op zich en Frederike Van Lindt die van zakelijk leider.